The Government of Brunei Darussalam

Perkhidmatan-Perkhidmatan

Perkhidmatan Cawangan Daerah Belait :

Jabatan Pengangkutan Darat,

Cawangan Daerah Belait,

Jalan Setia Diraja,Belait KA3131,

Brunei Darussalam.

1. Perkhidmatan Perlesenan Kenderaan:-

  • Membaharui Lesen Cukai Jalan.
  • Salinganti Cukai Jalan.

2. Perkhidmatan Lesen memandu:-

  • Menerima / Membaharui Lesen Memandu 1 - 12.
  • Lesen Memandu Sementara.
  • Salin Ganti Lesen Memandu.
  • Mengeluarkan Lesen Memandu Yang Baru Lulus.
  • Mengeluarkan Lesen memandu Penuh Brunei bagi Lesen Memandu Asing. (Endorsement).

3. Perkhidmatan Ujian Memandu:-

  • Penempahan Ujian Memandu Jalan Raya.
  • Penempahan Ujian Kod Jalan Raya.

4. Perkhidmatan Pendaftaran & Pemeriksaan Kenderaan:-

  • Pendaftaran dan Perlesenan
  • Lesen Memandu.
  • Lesen Cukai Jalan


||
Sejarah Ringkas | Pesanan Dari Pengarah | Misi, Fungsi & Tugas-Tugas Utama | Maklumat Perangkaan | Peraturan-Peraturan | Perancangan & Peranan | Perkhidmatan-Perkhidmatan | Kadar Bayaran | Maklumbalas ||

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts | Related Sites ||